# آموزش_>_مشاهده_نتایج_-->_آزمون_دانشجو_->

دریافت نمرات نیمسال ٢ سال٨٨ پیام نور => دریافت نمرات پیام نور دریافت نمرات پیام

قابل توجه دانشجویان گرامی :پیام نور دریافت نمرات نیمسال ٢ سال٨٨ پیام نور => نمرات دانشجویان به روی سایت قرار گرفته ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 7 بازدید

دریافت نمرات ریزشی(پیام نور) پیام نور حذف اضطراری نیمسال دوم پیام نور پیام نور

قابل توجه دانشجویان گرامی : پیام نور http://reg.pnu.ac.ir/ قابل توجه دانشجویان گرامی : تاریخ شروع حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 88-87 ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

انتخاب واحد پیام نور نیمسال دوم مشاهده نتایج آزمون دانشجویان پیام نور

   update ١ -١٢-87  ١ دریافت نمرات  قابل توجه دانشجویان گرامی: نمرات و پاسخ نامه آزمون های تمام تستی از طریق منوی مشاهده نتایج آزمون ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 15 بازدید