دریافت نمرات ریزشی(پیام نور) پیام نور حذف اضطراری نیمسال دوم پیام نور پیام نور

قابل توجه دانشجویان گرامی : پیام نور http://reg.pnu.ac.ir/

قابل توجه دانشجویان گرامی : تاریخ شروع حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 88-87 از تاریخ 03/03/1388 لغایت 10/03/1388 می باشد. بدیهی است دانشجویان می بایست بعد از انجام حذف اضطراری گزارش 428 (کارت شرکت در آزمون)را از طریق سامانه گلستان اخذ نمایند.

دریافت نمرات ریزشی مهم :
جهت دریافت نمرات ریزشی (امتحان مجدد) ورود به سایت گلستان _ مشاهده نتایج آزمون دانشجو _ نوع ثبت نام امتحان=گذینه ریزشی _ ترم تحـصیلی = عدد 3872 _  شماره و گروه درس = درس مورد نظر _ بعد جستجوhttp://reg.pnu.ac.ir/

حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 88-87 از تاریخ 08/02/1388 لغایت 15/02/1388 از طریق سامانه گلستان انجام می گیرد.

دانشجویان گرامی می توانند از طریق منوی ثبت نام > عملیات ترمیم > ترمیم نسبت به حذف و اضافه پس از زمان مشخص شده اقدام نمایند.

دانشجویان گرامی جهت واریز شهریه مربوط به حذف و اضافه حداکثر تا تاریخ 20/02/1388 مهلت دارند. پس از این تاریخ به دانشجویان بدهکار کارت آزمون جهت شرکت در امتحانات پایان ترم داده نخواهد شد.

دانشجویان گرامی از تاریخ 21/02/1388 می توانند جهت اخذ کارت شرکت در آزمون خود از طریق گزارش 428 به سامانه گلستان مراجعه نمایند.

http://reg.pnu.ac.ir/

/ 0 نظر / 39 بازدید