واریز شهریه فقط تا 31/1 88 پیام نور

قابل توجه دانشجویان گرامی:

با توجه به سپری شدن مهلت پرداخت شهریه نیمسال جاری ، آندسته از دانشجویانی که به هردلیلی نسبت به پرداخت شهریه خود اقدام ننموده اند در سامانه گلستان به صورت نیمه فعال درآمده اند.

کلیه دانشجویانی که موفق به واریز شهریه خود نگردیده اند فقط تا تاریخ 31/01/1388 مهلت پرداخت دارند.

/ 0 نظر / 47 بازدید